Natuurgebied Doove Gat

Blauwborst (male)
Blauwborst (male)
Blauwborst (male)
Blauwborst (female)
Blauwborst (female)
Blauwborst (male)
Fuut
Fuut
Tureluur
Kievit
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Zwaan
Zwaan
Kopmeeuw
Zwaan
Rietzanger (male)
Rietzanger (female)
Rietgors
Rietgors